Referenties

Joost van Dongen

Coördinator Projecten Overheidsdiensten Van Gansenwinkel
Traject: Persoonlijke Ontwikkeling
Tijd: ±20 uur

De basis voor vertrouwen ontstaat al direct bij het intake gesprek. Wim komt eerlijk en oprecht over. Is zeer bekwaam in het spiegelen en het geven van feed-back. Komt regelmatig terug op onderwerpen uit eerdere gesprekken; geeft ook tips voor het lezen van bepaalde boeken.

Esther de Reus

Bedrijfsleider AVR Capelle/ Krimpen/ Noordwijk
Traject: Persoonlijke Ontwikkeling
Tijd: ±22 uur

Allereerst wil ik vermelden dat ik heel veel geleerd heb van de gesprekken die wij tot op heden gevoerd hebben. Het is voor mij heel leerzaam geweest omdat voor mij vaak niet helemaal duidelijk is wat me nu precies dwarszit. Het is vaak nog een warboel in mijn hoofd en bij jou heb ik een dusdanig vertrouwd gevoel dat ik eigenlijk hardop mijn gedachten, gevoelens maar vooral mijn redenaties kan uitspreken.

Eén van jouw sterke punten vind ik vooral dat je heel goed luistert naar mijn warrige verhaal, vervolgens op de juiste momenten doorvraagt en het verhaal in andere woorden samenvat. Ook laat je me soms een andere invalshoek zien, meestal een positievere invalshoek die ik zelf niet op dat moment kan bedenken. Door die, voor mij , onverwachte invalshoeken en het samenvatten van mijn verhaal, wordt het daardoor voor mij ook duidelijk waar ik op vastloop. Hierdoor kan ik juist dat aanpakken. Wanneer ik toch nog niet verder kom, dan laat je stiltes vallen, waardoor je mij dwingt verder na te denken. Op de één of andere manier krijg je het toch voor elkaar dat ik er uiteindelijk uitkom.

Kortom, de manier waarop je de gesprekken voert, voorbereid bent door voorgaande gesprekken nogmaals door te nemen, het in andere woorden terugkoppelen vind ik bewonderenswaardig omdat je wel echt bij de kern blijft van het verhaal.

Read More

Maarten C. Vinke

Directeur VGW Overheidsdiensten
Betreft: referentie VGW OD
Onderstaand onze beleving over de inzet van ESPEJO COACHING

Onze organisatie vraagt, gelet op de specifieke markt welke wordt bediend (lokale overheid), met enige regelmaat aanpassing aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Daarnaast hecht onze organisatie aan het (door)ontwikkelen van jonge goed opgeleide medewerkers (Young Potentials) om enerzijds kansen te bieden voor doorgroei en daarnaast een solide basis te creëren voor de toekomst van ons bedrijf. Deze achtergrond en benaderingswijze vragen voortdurend om sturing, begeleiding en vorming van een belangrijk deel van onze medewerkers.

Naast interne, veelal op specifiek vakgebied gerichte interne trainingen en de gebruikelijke leiding, wordt voor de persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van Young Potentials sinds 2007 gebruik gemaakt van externe coaching. Hiervoor is, naast het algemeen bedrijfsbelang, bewust gekozen om het karakter van vertrouwelijkheid maximaal te borgen.

Vanaf 2007 wordt voor de coaching van medewerkers gebruik gemaakt van ESPEJO COACHING. De keuze voor ESPEJO COACHING is enerzijds ingegeven door de bekendheid met de oprichter van het bedrijf maar werd daarnaast gevoed door de aansprekende wijze waarop betrokkene zich binnen eerdere werkgebieden (prestatieve sportomgeving) als coach manifesteerde.

Nu bijna 3 jaar verder hebben meerdere medewerkers het coachingstraject doorlopen of zitten zij er nog actief middenin. Regelmatige terugkoppeling van direct betrokkenen en de ervaring die de organisatie beleeft, geven onverkort een positief beeld over de werkwijze en aanpak van ESPEJO COACHING..

Als bijzondere kenmerken van ESPEJO COACHING zijn de volgende aspecten te benoemen:

  • Inleven in de specifieke (bedrijfs)omstandigheden van de organisatie;
  • Zeer persoonlijke en betrokken aanpak;
  • Flexibele mogelijkheden voor inzet;
  • Straalt degelijkheid en rust uit (vertrouwen);
  • Passende richting voor gewenste oplossing bieden volgens het principe van eigen ontdekking;
  • Zorgt voor een stabiele(re) persoonlijke basis.
  • Bovenstaande overwegingen en ervaring vormen, wat onze organisatie betreft, ook voor de komende jaren de basis voor continuering van de samenwerking.
Read More

Josine van Loon

Projectleider VGW Overheidsdiensten
Terugkoppeling van de coaching

Toen ik begon met mijn coaching stond ik op het punt een grote stap te maken in mijn carrière. Van een functie waarin alles op de automatische piloot ging naar een functie waaraan ik mijn eigen invulling en creativiteit kwijt kon.

Naast de grote stap in mijn werk, gebeurde er ook veel in mijn privé leven; van een onrust naar een kalm vaarwater. Eigenlijk zou je dus zeggen dat coaching niet nodig was omdat alles op zijn plaats viel. Maar omdat dit een nieuw proces was in een nieuwe levensfase, kwam de coaching op het juiste moment.

In het begin was ik nog veel bezig met de”problemen” uit het verleden, voordat ik vooruit kon kijken naar de uitdagingen in de toekomst. Wat ik altijd heel frappant vond, dat de coach altijd aan het einde van de coachbijeenkomst een kaartje had klaar liggen met een titel die precies was terug te herleiden aan de uitdaging waar ik voor stond.Zo’n kaartje had altijd een mooie vertaling van een onderwerp, alleen zat er een dubbelzinnige boodschap in die je het “probleem” weer van een hele andere kant kon zien. Dit gaf dan weer ruimte om de dingen op een andere manier te benaderen, kleine eureka momentjes.

Door de periode heen zijn we gezamelijk tot struikelpunten gekomen die terug bleven komen, waarbij je op een gegeven moment moet accepteren dat je sommige dingen niet kunt veranderen of juist door de tijd heen, weer opgelost worden.

De spreekwoordelijke spiegel “espejo” en een stevige feedback hebben me hierbij goed geholpen.

Ik heb het coachingtraject als heel prettig ervaren, er was sprake van vertrouwen en het heeft ervoor gezorgd dat ik zowel zakelijk als privé een balans heb kunnen vinden en het coachingtraject met een goed gevoel heb af kunnen sluiten.

Read More

Marjolein Holster- de Graaf

Adviseur beleid en ontwikkeling
Van Gansewinkel Overheidsdiensten

“Afgelopen periode heb ik een ontwikkeltraject afgerond waarbij mijn loopbaan centraal stond. Het creëren van helderheid over mogelijke vervolgstappen vormden hierin de basis.

Ik heb Wim leren kennen als een expert welke je tijdens de leerzame sessies uitdaagt om in de spiegel te kijken, te onderzoeken wat je wilt en je drijfveren te achterhalen. Dit alles met als doel om je inzicht te laten toenemen, jezelf te sterken en je functioneren een succesvol vervolg te geven.

Kenmerkend hierbij is dat Wim duidelijk, krachtig en transparant acteert. Wim heeft het vermogen om aan de hand van persoonlijke coaching met behulp van klankboorden, diepgaande feedback, oefeningen en praktische adviezen/ tips je inzicht te geven waardoor je zelf in staat bent om anders te (leren) denken en het beste uit jezelf te halen. Doordat dit hand in hand gaat met respect, voelt het als een veilige en vertrouwde omgeving waardoor je geen belemmeringen voelt.

Samengevat zou ik zeggen, het is bewust-worden en bewust-groeien. De antwoorden zijn soms duidelijk en herkenbaar dichtbij en soms moet je verder zoeken maar altijd is er een oplossing. Met vallen en opstaan heb ik geleerd te vertrouwen, dingen te aanvaarden, op onderzoek uit te gaan, balans te vinden, bronnen te gebruiken, geduld te hebben maar bovenal het avontuur tegemoet te gaan…….”

Read More